Dotace

Úspěšný dotační program Nová zelená úsporám, který běží od roku 2015 do roku 2021, bude v druhé polovině roku 2021 prodloužen a značně rozšířen. I nadále tak můžete získat státní investiční dotaci na pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny.

Rád vám k jedné takové pomůžu. 

Vyřízením veškeré administrativy, osobní konzultací a realizací na klíč.

Jak vyřízení dotace probíhá?

Na základě udělené plné moci k jednání s distributorem (váš podpis č.1 ) podám žádost k připojení FVE, kterou po společné konzultaci sestavíme dle vašich potřeb a možností.

Distributor vytvoří smlouvu o zapojení minizdroje (váš podpis č.2 ).

A mezi tím?

  • Zajistíme odborný posudek
  • Postaráme se o kompletní projektovou dokumentaci
  • Připravíme revizní zprávu

A to vše v jednom balíčku zasílám do programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM k vyřízení dotace.

Samozřejmě s vašim podpisem (váš podpis č.3 ).

Osvědčené dotační programy se 100% úspěšností čerpání.

  • Fotovoltaický ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií (neboli hybridní elektrárnu)

Výkon fotovoltaické elektrárny však nesmí překročit 10 kW.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

Zažádat o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám lze před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení realizace podporovaných opatření fotovoltaiky.

Každou žádost je možné uplatnit pouze na jeden rodinný dům, který ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Podpora na jednu takovou žádost je omezena do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a obdržíte ji, až dojde k řádnému dokončení realizace podporovaných opatření.

Dotace na fotovoltaiku je určena pro majitele nebo stavebníky rodinných domů. Může se jednat o fyzickou či právnickou osobu.

Veškeré podrobnosti o programu NZÚ naleznete v pdf.

Co dodat?

Největší pozornost věnuji osobní konzultaci, neboť ta ukáže, jaká soustava je pro vás nejlepší. Každý konkrétní případ je potřeba promyslet individuálně a do detailů, aby do soustavy byly zahrnuty všechny možné kroky k co nejefektivnějšímu využívání námi dodané technologie. 

Těším se na spolupráci: Jiří Boháč

Napište mi